برشی از یک کتاب

درخواست حذف این مطلب
#برشی_از_کتاب
زهرا جواب نامه ام را داده بود. زود یک دور از اول تا آ ش را خواندم. نوشته بود: «...تا زمانی که نامه ات به دستمان برسد، هیچ خبری از تو نداشتیم و نمی دانستیم چه بلایی سرت آمده، هیچ هم خبری از تو نداشت. اصلاً نمی دانستیم که شهید شده ای یا اسیر. خیلی بهمان سخت گذشت. خیلی چشم انتظاری کشیدیم... .»

✅ همراه #کتاب_قهرمان شوید:
@ketabghahreman